Súdny znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení, energetické strojové zariadenia, hnacie stroje. Ing. Vojtech Andor

Znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení,poľnohospodárska a lesnícka technika.

 

Zobraziť celý profil

Znalec v oblasti strojárstvo

Zapísaný som ako súdny znalec na Ministerstve spravodlivosti SR pod ev. číslom 914720 v odbore a odvetviach:

Odbor: 390000 - Strojárstvo

  • Odvetvie: 390400 - Stroje a zariadenia na všeobecné účely
  • Odvetvie: 390901 - Odhad hodnoty strojových zariadení
  • Odvetvie: 391200 - Poľnohospodárska a lesnícka technika

Poskytujem vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia, určenia všeobecnej hodnoty strojov a strojných zariadení, technologických liniek. Kvalifikované posudky sa vyhotovujú pri poistných udalostiach, oceňovaní hodnoty zariadení pri pôžičkách a úveroch, prechodoch práv a povinností firiem, integráciách podnikov, pri exekučných konaniach, delení hmotného strojárskeho majetku, nepeňažných vkladoch do spoločnosti.

Vykonávam tiež posudzovanie technického stavu poľnohospodárskej a lesníckej techniky a strojov pre všeobecné účely a iných strojných zariadení na základe prvotnej analýzy. Tieto služby sa využívajú pri haváriách strojov, zhodnotení dodržania pokynov pre obsluhu, reklamačných konaniach(stroj v záruke), záručných opravách a rôznych ťažko identifikovateľných poruchách.

Znalecký posudok na stroj, zariadenie:  proces znaleckého posudzovania začína úvodnou konzultáciou o predmete posudku(typicky poľnohospodárskej technike: kombajn, traktor, sejačka, kosačka, ďalej tiež strojárenských zariadení: sústruh, lis, píla, fréza a pod.), účele posudzovania. Následne po analýze dokumentácie a všetkých podkladov, obhliadke objektu poskytnem cenovú ponuku.  

V prípade, že Vás ponuka služieb zaujala, potrebujete doplňujúce informácie alebo bližšiu konzultáciu neváhajte ma kontaktovať. Ak máte pripravenú konkrétny objekt určený na znalecké posudzovanie môžete pohodlne vyplniť rozšírený kontaktný formulár, kde vyjadríte nezáväzne záujem o niektorú zo služieb. Ponúkam aj službu vypracovania znaleckého posudku na diaľku, kde v prípade keď nie je nutná fyzická obhliadka, uskutočníte jednoducho objednania služby posudzovania online. Ušetríte tým Váš čas a náklady na vycestovanie. Bližšie informácie o tejto službe nájdete na nasledovnej stránke ohodnotenia na diaľku.

Znalecké posudzovanie je nezávislé, obhájiteľné a vykonávané v zmysle zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.  

Služby znalca v strojárstve poskytujem na území celého Slovenska.