Súdny znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení, energetické strojové zariadenia, hnacie stroje. Ing. Vojtech Andor

Znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení,poľnohospodárska a lesnícka technika.

 

Zobraziť celý profil

Online ohodnotenie

Žiadosť o ohodnotenie na ďialku

V prípade, že fyzická obhliadka  hodnoteného majetku nie je nutná alebo možná, ponúkam Vám službu ohodnotenia na ďiaľku. Znalec vypracuje posudok na základe informácií od zadávateľa a posúdenia  fotografií dodaných  zadávateľom  (prípadne iných multimediálnych informácií). Finálny posudok bude zaslaný spätne vlastníkovi po obdržaní platby za posudok na adresu uvedenú vo formulári.

Položky označené hviezdičkou * je nutné vyplniť.

 

Prípadne uveďte koľko dní v roku bol stroj vyťažený

Uvedte podstané podrobnosti, ktoré môžu mať vplyv na hodnotu stroja, zariadenia. Napríklad: v akom režime stroj pracoval(zmennosť), aké opravy boli na stroji vykonané, či boli vykonávané periodické legislatívne požadované kontroly, cena pri nákupe. Prípadne ďaľšie individuálne údaje podľa typu hodnoteného majetku, ak sú dôležité.
 

Naskenovaný dokument so servisnou históriou stroja, zariadenia

Plný text dohody o vykonaní ohodnotenia na diaľku nájdete na tejto stránke. Zakliknutím potvrdenia vyjadríte plný súhlas  s podmienkami dohody bez výhrad.