Súdny znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení, energetické strojové zariadenia, hnacie stroje. Ing. Vojtech Andor

Znalec v odbore strojárstvo, odvetviach: stroje a zariadenia na všeobecné účely, odhad hodnoty strojových zariadení,poľnohospodárska a lesnícka technika.

 

Zobraziť celý profil

Vojtech Andor - znalec v oblasti strojárstvo - profil

Vzdelanie:

1994-1998 Stredná priemyselná škola elektrotechnická - slaboprúdová technika, oznamovacia technika, Markova 1, Bratislava

1999-2004 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, Servis a opravy techniky

2009-2011 Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, špecializované vzdelávanie v odbore Strojárstvo

 

Zamestnanie:

Hneď po skončení VŠ zamestnaný v oblasti servisovania nákladných vozidiel, najprv na pozícii prijímacieho technika, t.č. ako vedúci servisu a call centra. V zamestnaní sa stretávam s častou problematikou určovania príčin porúch preto som rozvíjal svoje vedomosti v oblasti súdneho inžinierstva